Privātuma politika

FINNFOAM

Šajā privātuma politikā (turpmāk tekstā – Politika) ir apkopota informācija par to, kā UAB “Finnfoam” (turpmāk tekstā – FINNFOAM vai Mēs) glabā un apstrādā savu klientu un tīmekļa vietnes apmeklētāju personas datus un personīgo informāciju, kas saņemta, sniedzot vispārējus tiešsaistes pakalpojumus (angļu val. Generic Online Services).

Personas datu apstrāde tiešā mārketinga nolūkā

Mēs vēlamies, lai mūsu nosūtītais saturs būtu jums pieņemams un noderīgs, tādēļ mērķtiecīgi strādājam, lai jūs saņemtu tikai aktuālu, ar mūsu darbību saistītu informāciju un piedāvājumus. Šā iemesla dēļ FINNFOAM jūsu personas datus (vārdu, uzvārdu, elektroniskā pasta adresi, tālruņa numuru u.c.) tiešā mārketinga nolūkā apstrādā, tikai saņemot nepārprotamu jūsu piekrišanu.

Personas dati tiešā mārketinga nolūkā var tikt izmantoti šajos gadījumos:

  • nosūtot uz e-pastu jaunumu vēstules ar FINNFOAM piedāvājumiem un akcijām;

  • pa e-pastu informējot par jaunumiem, kas saistīti ar FINNFOAM darbību.

Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu par jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkā. Atgādinām, ka jums ir tiesības iepazīties ar tiem jūsu personas datiem, kurus mēs glabājam.

Personas datu apstrāde tīmekļa vietnē

Ja jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, jūsu apmeklējuma laikā FINNFOAM var vākt saņemtos datus: IP adresi, datus par tīklu un atrašanās vietu u.c. Dati tiek vākti, izmantojot sīkdatnes (angļu val. Cookies) un citas līdzīga rakstura tehnoloģijas.

Sīkdatnes – nelielas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma saglabā jūsu viedierīcē, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni. Sīkdatnes ir nepieciešamas, lai varētu garantēt drošu un efektīvu vietnes darbību, analizēt jūsu ieradumus un piedāvāt jums noderīgus pakalpojumus, kā arī jūsu vajadzībām atbilstošu saturu. Pārlūkprogrammas iestatījumos jūs jebkurā brīdī varat pārskatīt, bloķēt un dzēst sīkdatnes vai to daļu.

Ja vēlaties, lai vietnes apmeklējuma laikā jūsu personas dati netiktu apstrādāti, iesakām jums interneta pārlūkprogrammā aktivēt privātas pārlūkošanas (angļu val. Private Browsing) funkciju.

Personas datu saņēmēji (apstrādātāji)

Informējam, ka FINNFOAM izmanto konkrētu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus. Šie pakalpojumu sniedzēji ir atbildīgi par jūsu datu apstrādi. Šie datu apstrādātāji ir uzņēmumi, kuri sniedz reklāmas, mārketinga, programmatūras nodrošināšanas un uzturēšanas pakalpojumus. Šiem datu apstrādātājiem jūsu personas dati tiek izpausti tikai tādā apmērā, kādā tas ir nepieciešams, lai šie uzņēmumi varētu sniegt pakalpojumus.

Datu glabāšanas periods

Ņemot vērā juridiskās prasības un personas datu veidu un raksturu, jūsu personas dati tiek glabāti līdz 3 gadiem. Dati, kas tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkā, tiek glabāti 2 gadus no jūsu piekrišanas saņemšanas brīža.

Jūsu tiesības

Jums ir šīs ar jūsu personas datiem saistītās tiesības:

  • izteikt vēlmi iepazīties ar saviem personas datiem un to vākšanas un apstrādes principiem;

  • pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus, kā arī pieprasīt dzēst šos datus vai ierobežot to izmantošanu, ja tam ir tiesisks pamats;

  • pieprasīt nodot jūsu personas datus citam datu pārzinim vai nodot tieši jums;

  • nepiekrist jūsu personas datu apstrādes principiem, ja dati netiek apstrādāti saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām;

  • ja jūsu personas dati tiek apstrādāti uz atsevišķas vienošanās pamata, varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu par personas datu apstrādi.

Ja ir radušās aizdomas, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi un, pārkāpjot jūsu tiesības, varat vērsties Datu valsts inspekcijā un iesniegt sūdzību. Vairāk informācijas meklējiet šeit. Ja rodas neskaidrības vai konkrēta problēma, iesakām sazināties ar FINNFOAM, lai mēģinātu rast atbilstošu problēmas risinājumu.

Ko mēs darām, lai aizsargātu jūsu personas datus?

Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs u.c.) tiek aizsargāti pret zudumu, nelikumīgu izmantošanu vai šo datu maiņu, ja tam nav juridiska pamata.

Uzņēmums pastāvīgi interesējas par labākajām datu aizsardzības praksēm un tehniskajiem līdzekļiem, tāpēc garantējam, ka vienīgais jūsu personas datu izmantošanas mērķis – sniegt vēl kvalitatīvākus un pieejamākus pakalpojumus. Esam parūpējušies par uzticamiem fiziskajiem un tehniskajiem līdzekļiem, kas ļauj aizsargāt visu ar klientiem saistīto informāciju.

Kontaktinformācija

Ja jums rodas jebkādi ar šo Politiku saistīti jautājumi vai neskaidrības, vai jums ir ar personas datu apstrādi saistīts lūgums, iesakām sazināties ar FINNFOAM:

rakstot uz e-pastu: [email protected]

zvanot pa tālruni: +370 37 403 800

FINNFOAM (datu pārziņa) rekvizīti:

UAB “Finnfoam”

Juridiskās personas reģistrācijas numurs: 300642584

Adrese: Kokybės g. 5, Birulišķu ciems, LT-54469 Kauņas raj. (Kokybės g. 5, Biruliškių km., LT-54469 Kauno r.)

 

Politikas atjaunošana

Mums ir tiesības periodiski atjaunot un mainīt privātuma politikas noteikumus. Par jebkurām izmaiņām informēsim mūsu tīmekļa vietnē. Apmeklētājam ir jāsaprot, ka, turpinot izmantot tīmekļa vietni, tas piekrīt Politikā veiktajām izmaiņām.

Valoda