Droši izstrādājumi

Būvmateriālu emisijas klasifikācija

Celtniecības un apdares materiāli telpās izdala dažādas ķimikālijas. Būvmateriālu emisijas klasifikācija nosaka prasības celtniecības un stiprinājumu materiāliem, mēbeļu audumiem un tekstila izstrādājumiem, kas tiek izmantoti darba un dzīvojamās telpās. Atbilstība prasībām palīdz nodrošināt labāku gaisa kvalitāti telpās. M1 klase tiek piešķirta materiāliem ar zemu emisijas līmeni.

Brīvprātīga marķēšana

Būvmateriālu emisijas klasifikācija ir brīvprātīga marķēšanas sistēma, kas ir pieejama visiem būvizstrādājumu ražotājiem, importētājiem un eksportētājiem, taču šis marķējums neatceļ nacionālās būvniecības normas un ar tām saistītos dokumentus. Daudzi arhitekti un projektētāji, izvēloties materiālus saviem projektiem, priekšroku dod M1 klases materiāliem. Somijas Ēku īpašnieku un būvniecības pasūtītāju asociācija (RAKLI), Somijas Arhitektu asociācija (SAFA) un Somijas Konsultatīvo uzņēmumu asociācija (SKOL) iesaka saviem biedriem izmantot šo klasifikācijas sistēmu, lai veicinātu kvalitatīvu būvniecību.

M1 klase un klasificēto produktu izmantošana

Saskaņā ar klasifikāciju izstrādājumi tiek iedalīti trīs kategorijās, no kurām M1 ir augstākā. M1 marķējums nozīmē, ka izstrādājums ir pārbaudīts neatkarīgā objektīvā laboratorijā un tas atbilst noteiktajiem rādītājiem. Klasificētajiem materiāliem ir jāatbilst šiem rādītājiem, kas tiek pārbaudīti pēc 4 nedēļām no izstrādājuma izmantošanas dienas:

Pārbaudītie kritēriji

M1
[mg/m2h]

M2
[mg/m2h]

Visu gaistošo organisko savienojumu (TVOC) emisija.

Jābūt identificētiem vismaz 70% savienojumu.

< 0,2 < 0,4
Formaldehīda emisija (HCOH) < 0,05 < 0,125
Amonjaka emisija (NH3) < 0,03 < 0,06
Kancerogēno savienojumu, kas pieder 1A vai 1B kategorijai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikumu1*, emisija < 0,005 < 0,005
Smarža (neapmierinātībai ar smaržu ir jābūt mazākai par 15%) 2* Nav smaržas Nav smaržas

1* neattiecas uz formaldehīdu
2* organoleptiskā novērtējuma rezultātam ir jābūt vismaz + 0,0

Klasificētie izstrādājumi ir jāizmanto tikai atbilstošās telpās un saskaņā ar nosacījumiem. Piemēram, nedrīkst mitrās telpās izmantot materiālus, kurus paredzēts lietot telpās ar pastiprinātām sausas vides prasībām. Turklāt būvmateriālu izmantošana mērķim, kuram tie nav paredzēti, var pasliktināt iekštelpu gaisa kvalitāti. Būvmateriālu ierīkošanas un lietošanas instrukciju var pieprasīt tieši no ražotājiem vai importētājiem.

Vairāk par M1 klases materiāliem lasiet Somijas Būvniecības informācijas fonda RTS mājaslapā, nospiežot uz saites:
https://www.rakennustieto.fi/index/english.html

Valoda